Disquito de musica.com

Bila je lijepa

Macbeth

LETRA

Bila je lijepa...
lijepa poput obeæanja
Pamtim,
svaki dan, zabavljanja
Rijeèi...
èini mi se svake sjetim se,
al' nema je kraj mene!

Kažu prošla je kroz mnogo toga
Našla,
utoèište je kod Boga tražim
Noæas pred tim vratima sam ja
I molim da mi je da

Sada kad bi mog'o biti s tobom kao nekada,
da mi te vrati samo jedan dan
Da svu ljubav sto sam drugim, samo tebi dam
i da tebi, samo tebi pripadam

Sada kad bi mog'o biti s tobom kao nekada,
da mi te vrati samo jedan dan
Da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam
i da tebi, samo tebi pripadam

Bilja je lijepa...
lijepa poput obeæanja
Pamtim,
svaki dan zabavljanja
Rijeèi...
èini mi se svake sjetim se,
al' nema je kraj mene.

Kažu prošla je kroz mnogo toga
Našla,
utoèište je kod Boga tražim
Noæas pred tim vratima sam ja
I molim da mi je da

Sada kad bi mog'o biti s tobom kao nekada,
da mi te vrati samo jedan dan
Da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam
i da tebi, samo tebi pripadam

Sada kad bi mog'o biti s tobom kao nekada,
da mi te vrati samo jedan dan
Da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam
i da tebi, samo tebi pripadam

Sada kad bi mog'o biti s tobom kao nekada,
da mi te vrati samo jedan dan
Da svu ljubav što sam drugim samo tebi dam
i da tebi, samo tebi pripadam