Era

Omen sore - Letra

Era

Añadir a Favoritas

LETRA 'OMEN SORE'

ade malevo
ade omen sore
ade morterum sore
era media a in operum sera
devore ti a vinse
ade morterum sol mia

ade morterum era
adeo cari me
cari operum sera
ade santo di omen
ade morterum sol mia

Ade morterum era
Adeo cari me
Cari operum sera
Devore ti a vinse
Ade morterum sol mia

Ade malevo
Ade omen sore
Ade morterum sore
Era media a in operum sera
Devore ti a vinse
Ade morterum sol mia

Apoyar a Era