MUSICA.COM > A > Avril Lavigne > Letras > Girlfriend en sueco

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
buscador de letras, vídeos, grupos y cantantes Buscar
Avril Lavigne

Avril Lavigne

Letras de Avril Lavigne
Letras
Vídeos de Avril Lavigne
Vídeos
Fotos de Avril Lavigne
Fotos
Biografía de Avril Lavigne
Biografía
Foro de Avril Lavigne
Foro
Club de Fans de Avril Lavigne
Fans
Ranking de Avril Lavigne
Ranking

LETRA GIRLFRIEND (EN SUECO)

Hej Hej
Du Du
JAG icke gör det lik din väninna
Ingen väg ingen väg
JAG tänkafundera på betänka duni, behov enett, ny en
Hej hej
Du Du
JAG det kan tänkes din väninna

Hej Hej
Du Du
JAG veta så pass du lik jag
ingen väg ingen väg
du veta den er inte en smula hemlighet
Hej hej
Du Du
JAG viljan till bin väninna

Du er såpå detta sätt sålunda böterförfinad utsökt adjfin vbötfalla
JAG viljabrist på, avsaknad, nbrist, önska sig, vilja ha duni minngruva,
Du er såpå detta sätt, sålunda, läcker

JAG tänka om duni, all tiden{
Du er såpå detta sätt, sålunda, begivenhetenmissbruk, böjelse, hängivenhet, begivenhet,
Tror du ickeIcke sant, vetakänna till, ha reda på, vadinterjvad, vilka, vilket, vilken,
JAG kannafår, vkan, burk, görgöra, tilladvigen, för, {to} göratillverkning, nfabrikat, framställa, tillverka, {make} duni, {you} känna{feel} i ordenfint, {all right}?

Icke gör detLåta vara, Gör icke, {Don't} låtsasgöra gällande, göra anspråk på, {pretend }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} du veta{you know} Jag er{I'm} förbanna{damn} dyrbarvärdefull, kostbar, {precious }
Och{And} hur{how}, yeah, Jag er{I'm} dende, det, {the} motherfucking prinsessanprinsessa, {princess }
JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} berättasäga, {tell} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me} alltföräven, med, också, för, {too }
Och{And} du veta{you know} Jag er{I'm} rättfå på rätt köl, vräta upp, riktig, {right }

brobrygga, {BRIDGE:}
Hon er{She's} likgilla, vtycka om, {like} såpå detta sätt, sålunda, {so} vad . änvad . som, nvad . än, vad som . än, {whatever }
DuNi, {You} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} såpå detta sätt, sålunda, {so} mycket{much} bättre{better }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} viman, {we} skulleskall, bör, borde, {should} komma sammansammankomst, sammankomsten, {get together} nu{now }
Och{And} den där er{that's} vadinterjvad, vilka, vilket, vilken, {what} envar{everyone's} talande{talking} omkringprepomkring i, runt, {about }

koruskor, koret, {CHORUS:}
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} så passdetta, denna, denne, det där, pronden där, {that} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Du veta{You know} den erdet er, {it's} inte en smula{not a} hemlighet{secret }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vilja till{want to} bli{be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} sese efter, se på, {see} vägen{the way} Jag serJag förstår, {I see }
Vägen{The way} duni, {you} blick for{look at} jag{me }
Och{And} jämnvjämna ut, adjutjämna, slät, {even} närhur dags, {when} duni, {you} blick bort{look away }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} duni, {you} tänka om{think of} jag{me }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} duni, {you} tala om{talk about} jag{me} all tiden{all the time }
Gång på gångÅter och åter, {Again and again }

SåPå detta sätt, Sålunda, {So} komma över{come over} härhit, {here }
Tala mig hur{Tell me} vadinterjvad, vilka, vilket, vilken, {what} JAG{I} wanna höra{hear }
Så passDetta, Denna, Denne, Det där, Pronden där, {That} I'll, yeah, göratillverkning, nfabrikat, framställa, tillverka, {make} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend} försvinna{disappear }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} wanna höra{hear} duni, {you} sägansäga, {say} henne{her} namnkalla, vge namn åt, benämning, {name} någonsin{ever} igenåter, {again }
Och{And} gång på gångåter och åter, {again and again} och{and} igenåter, {again }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause }

brobrygga, {BRIDGE:}
Hon er{She's} likgilla, vtycka om, {like} såpå detta sätt, sålunda, {so} vad . änvad . som, nvad . än, vad som . än, {whatever }
Och{And} duni, {you} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} såpå detta sätt, sålunda, {so} mycket{much} bättre{better }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} viman, {we} skulleskall, bör, borde, {should} komma sammansammankomst, sammankomsten, {get together} nu{now }
Och{And} den där er{that's} vadinterjvad, vilka, vilket, vilken, {what} envar{everyone's} talande{talking} omkringprepomkring i, runt, {about }

koruskor, koret, {CHORUS:}
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} så passdetta, denna, denne, det där, pronden där, {that} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Du veta{You know} den erdet er, {it's} inte en smula{not a} hemlighet{secret }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vilja till{want to} bli{be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }

ÄschFy, Aj, Oj, {Oh }
I{In} enett, {a} andravvara sekundant åt, andra-, andre, {second} du vill{you'll} bli{be} svept{wrapped} runt omkringomkring, {around} min{my} finger{finger }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} dendet, {it} bättre{better }
Där er{There's} ingen annan{no other }
SåPå detta sätt, Sålunda, {So} närhur dags, {when} den erdet er, {it's} gonna sjunka inne{sink in}?
Hon er{She's} såpå detta sätt, sålunda, {so} dumenfaldig, {stupid }
VadInterjvad, Vilka, Vilket, Vilken, {What} helveten{the hell} var{were} duni, {you} tänkandetänkesätt, {thinking}?

ÄschFy, Aj, Oj, {Oh }
I{In} enett, {a} andravvara sekundant åt, andra-, andre, {second} du vill{you'll} bli{be} svept{wrapped} runt omkringomkring, {around} mt finger{finger }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can }
OrsakFörmå, Vålla, Vorsaka, {Cause} JAG{I} kannafår, vkan, burk, {can} görgöra, {do} dendet, {it} bättre{better }
Där er{There's} ingen annan{no other }
SåPå detta sätt, Sålunda, {So} närhur dags, {when} den erdet er, {it's} gonna sjunka inne{sink in}?
Hon er{She's} såpå detta sätt, sålunda, {so} dumenfaldig, {stupid }
VadInterjvad, Vilka, Vilket, Vilken, {What} helveten{the hell} var{were} duni, {you} tänkandetänkesätt, {thinking}?

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way}, ingen väg{no way }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vetakänna till, ha reda på, {know} så passdetta, denna, denne, det där, pronden där, {that} duni, {you} likgilla, vtycka om, {like} jag{me }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Du veta{You know} den erdet er, {it's} inte en smula{not a} hemlighet{secret }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} vilja till{want to} bli{be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way}, ingen väg{no way }

Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} icke gör detlåta vara, gör icke, {don't} likgilla, vtycka om, {like} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
JAG{I} tänkafundera på, betänka, {think} duni, {you} behov{need} enett, {a} ny{new} enett, {one }
Hej{Hey} hej{hey }
DuNi, {You} duni, {you }
JAG{I} det kan tänkes{could be} dinEder, er, {your} väninna{girlfriend }
Ingen väg{No way}, ingen väg{no way }

Hej du{Hey you}...
Ingen väg{No way}...
Hej du{Hey you}...
Ingen väg{No way} ingen väg{no way }
Hej{Hey} hej

compartir en facebook compartir en google plus compartir en twitter

- FUENTE -
MUSICA.COM

Girlfriend (en sueco)

- ESCRITORES -
AVRIL RAMONA LAVIGNE,LUKASZ GOTTWALD

- PUBLICADA POR -
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GROUP

- LICENCIADA POR -
LyricFind

- LETRA AÑADIDA POR -
max435

Avril Lavigne

Ver todas las letras de Avril Lavigne
Enviar la letra Girlfriend (en sueco) por email
Imprimir la letra Girlfriend (en sueco) de Avril Lavigne
Añadir letra de Avril Lavigne

Top Letras de Avril Lavigne

1. Letra de Complicated
2. Letra de My Happy Ending (en español)
3. Letra de Complicated (en español)
4. Letra de When you're gone (en español)
5. Letra de Wish You Were Here (en español)

Top Letras de Canciones

1. Te Boté (Bad Bunny)
2. Amorfoda (Bad Bunny)
3. Me Ama Me Odia (Ozuna)
4. Felices Los 4 (Maluma)
5. El Color De Tus Ojos (Banda MS) [+]

Top Vídeos Musicales

1. Me Vas A Extrañar (Banda MS)
2. El Color De Tus Ojos (Banda MS)
3. Amorfoda (Bad Bunny)
4. Abrázame Muy Fuerte (Juan Gabriel)
5. Dile Que Tú Me Quieres (Ozuna) [+]

Más Música

Artículos de Música

Artículos de Música

Beneficios de la música para dormir, estudiar, entrenar, trabajar, etc. Artículos sobre música de diferente épocas, frases de música, mejores bandas sonoras, etc.

Vídeos Virales de Música

Vídeos Virales de Música

Los vídeos más compartidos en facebook, twitter y otras redes sociales relacionados con la música.

Saludos de cantantes y grupos

Saludos de cantantes y grupos

Más de 100 cantantes y grupos de primer nivel envían un saludo a los socios y usuarios de musica.com.

Preguntas sobre tus gustos musicales

Preguntas sobre gustos musicales

18 preguntas sobre música contestadas por socios y usuarios: ¿cuál es el estilo de música que más te gusta?, ¿a qué cantante o grupo te gustaría conocer?, ¿cuál es la mejor canción de las que suenan actualmente?...

Juegos de Música

Juegos de Música

Trivial de música, adivinar el título de la canción, adivinar el grupo o cantante escondido detrás de fotos distorsionadas y borrosas.

MUSICA.COM EN...

musica.com en facebook musica.com en twitter musica.com en google plus

Links Interesantes

CINE.COM - Las mejores películas, cartelera de cine, fotos, juegos de cine
MUSICA.COM - Letras de canciones, vídeos de música, fotos, juegos
VIDEOJUEGOS.COM - Videojuegos en flash para que pases un buen ratillo
Letras licenciadas por LyricFind Letras: 954.937 - Vídeos Musicales: 20.603 - Fotos: 75.225
Lyrics licensed by LyricFind Ayuda .. Publicidad .. Política de Privacidad y Cookies .. Versión Móvil