Canción 'Llorare' interpretada por Erre XI

Llorare Letra y Canción

Erre XI

Añadir a Favoritas

Guardar en Playlist

LLORARE es una canción de Erre XI.

LETRA

'Llorare'

Quedaatee sooloo un miinuutoo
hableemooz sooloo de otraa Cooza
qe noo seeaa de amoor
noo Qiieroo hablaaR dee naDaa
de loo Quee nooz pazaa
hablaandoo Claroo me siientoo peeRdiidoo

se quee paraa tii noo ez faaCiil
miiraarmee a laa Caraa
peroo azii es laa viidaaa
muChaaz veeCeez Cooandoo
eel hoombRee amaa ii laaztiimaaa :(
ii mee a tooCaadoo amaaR ii laztiimaRtee

ii mee voii
Adiioss yaa me vooi
loo siientoo muChoo ii sufRiiree
muchoo maz quee tu yoo llorareee
llorrare ii lloraraaz
lloraraa ii lloraree
pagaree coon Cadaa lagriimaa mii engaño
ii por haCerte taanto dañoo
lloraree

cuantaas veCees noo estuviiste a mi ladoo
cuantaaz noChes duermees soola
cuuantoo tiiempoo estuvee
siin seentiir tuuz bezoos
hablandoo Claroo mee seentiia presoo

y yaa ii azii es la viidaa
yoo que te amoo taantoo
maaz de lo Que piiensoo
tu nooz abees Cuaantoo mee doliioo fallartee
peroo aoora loo pagoo
ii jaamaaz fuii a buzCaartee

ii toomee alCool ii tee amee
en ootroo cuuerpoo yoo tee amee
ii mee ahoogaba en alcol ii tee besee
tuu labiios beesee
en otraa booCaa tee beesee
yoo tee amee ii coon otraa despeeRtee

llorrare ii lloraraaz
lloraraa ii lloraree
pagaree coon Cadaa lagriimaa mii engaño
ii por haCerte taanto dañoo
lloraree (2)

ii te vii llooraar tee vii llooraar poor mii amoor
ii tuuz besoos
Caambiioo mii muundoo dee dooloor
mii Ciieloo see voolviio muii griiz
y lloviioo

llorrare ii lloraraaz
lloraraa ii lloraree