LETRA

La Redonda

Voluntiers faria
Tal chanso novella
Que fos agradiva
Si far la podia
Mas razor capdella
Mon chant e l'abriva
Per qu'ieu tant quant viva
Vuelh servir la bella
Que de grat sagella
So faitz gent aiziva
Humils ez esquiva
Plazens ez ysnelha.
Quar de gent badiva
E de la senada
Conquer benevolensa
Tant esta celiva
Que nulla vegada
Voler non la vensa
Endreg de fallensa
Bona l'ai amada
Quar s'amors m'a dada
De trobar sabensa
Don gent de velensa
Ai ab grat privada.

Doncx ma caramida
Mos Behls Deportz sia
El reys de Castella
N'Anfos que grazida
Valor ten a tria
On pretz renovella
Cuy devers gragella
Lay chanson tey via
Pero not daria
Tornad' e revella
Qu'om no t'escantella
Quel compas mentria.