Yui

LETRA 'CESTREE'

Misti dominus
Cloza ce' sanur
Castrix dominus
Das crois sopri-ciel

Tsukino sere' nos ta zierres
Sorano xecsiz vad na terres
Mille dus shardo trobaz-jecs
Tous les yeux, detrixe pardyu
Ccyu ccyu ccyu ccyu

Cestree cestree cestree
Cestree cestree cestree

Joyer carazas
Fragile ce' sanur
Questit grosa nos
Das crois...sopri-ciel

Tsukino sere' nos ta zierres
Sorano wecsiz vad na terres
Mille dus shardo trobaz-jecs
Tous les yeux, detrixe pargyu
Ccyu ccyu ccyu ccyu

Cestree cestree cestree
Cestree cestree cestree

Apoyar a Yui