Body - Vitas | Философия Чуда (Philosophy of Miracle)

Body Letra

Vitas

LETRA

Body (Letra/Lyrics)

And the beat goes on...
Moye tyelo,
Nyejno tayet
Svet izluchayet,
Rasslablyayet…
Moye tyelo
Slovno vyetyer
Sni navyevayet,
Rasslablyayet…

Moye tyelo
Slovno kaplya
S nyeba upalo
I vsye polomalo…

Moye tyelo
Po styeklam styekayet,
Lyubov’ izuchayet,
Rasslablyayet…

And the beat goes on...

Stan’ moim tyelom!
Tak, myejdu dyelom…

Stan’ moim tyelom… tyelom… tyelom… tyelom…
Stan’!

Stan’ moim tyelom!
Tak, mejdu dyelom…
Stan’ moi tyelom… tyelom… tyelom… tyelom…
Stan’…

Stan’ moim tyelom!
Tak, myejdu dyelom…
Stan’ moim tyelom… tyelom… tyelom… tyelom…
Stan’!

Stan’ moim tyelom!
Tak, myejdu dyelom…
Stan’ moi tyelom… tyelom… tyelom… tyelom…
Stan’…

Stan’ moim tyelom!
Tak, myejdu dyelom…
Stan’ moim tyelom… tyelom… tyelom… tyelom…
Stan’!

Stan’ moim tyelom!
Tak, myejdu dyelom..
Stan’ moi tyelom… tyelom… tyelom… tyelom…
Stan’…

Datos de Body

BODY es una canción de Vitas del año 2001, este tema está incluido dentro del disco Философия Чуда (Philosophy of Miracle). Agradecemos a Gilda Elia por haber sudido la letra de Body.