CELTIC SPIRIT

Era

Letra de la canción

Ailein Duinn
Gura mise tha fo eislean
moch sa mhaduinn is mi g'eirigh
O hi shiubhlainn leat
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duin, o hi shiubhlainn leat
Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineamh
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn


Ma 's en t-iasg do choinlean geala
Ma 's na Righ do luchd-faire


M' achanaich gu Righ na cathrach
Gun mi dhol an úir no'n anart
Ach 'san áit' an deach thu Ailein.

How sorrowful I am
Early in the morning rising
O hi I would go with you
Hi ri...
Brown-haired Alan, o hi I would go with you
If your pillow is the sand
If your bed is the seaweed
O hi Iwould go with you...

If the fish are your bright candles
If the seals are your watchmen
O hi I would go with you...

My prayer to the King on the throne
That I will not go into the earth nor in linen
But into the place you went, Alan
O hi I would go with you...
fuente: musica.com

Letra añadida por: .MiCh@el14.

Era

Compartir 'Celtic Spirit'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba