HYAKUMAN KAI NO JUUCHI

Rosario to Vampire

(je t´aime je t´aime)
hoshkizurana wen okuako yushi taro-chan (je t´aime)
ikenai BABY na kimi ni ko yushi taro-chan(je t´aime)
mira kokoro ga kori yokuku sasete (je t´aime)
koshi ga koshi ga DANZU hashimeru

sei sei sei koreko-chan (koreko-chan)
he he he motto renai nai sen
kaeko korena nai rai se

ichumai kai no ai shiteru demo
kanawa nai no MY LOVER hiaku akai
no a je t´aime o kimi de ageyou
ichou kai no shiten nande soreko-san
baka-san kimi no kushi niruni
chu chu chu ashirou

kito no hiso ni achichi achichi achichi (je t´aime)
achichichi asu bisu achichi achichi achichi (je t´aime)
koete no manazu ni achi achichi achichichichi
moete moete suki kinjitai

yei yei yei you mei (you mei)
lai lai lai koyeni mozen reseten mishai
soshite boku watein CHANAL

hiaku rinkai no poropon demo
todokanai no MY LOVER
hiaku akai no acho yanokan
sete koshi hoshi asobasan
shtanshtanshtan ai shiteru

torete ga mojokari
hibete niru nishi wa
no no no akebashi
je t´aime je t´aime je t´aime

yes yes yes koreko-chan (koreko-chan)
bam bam bam mosambam nandanze
moso gupu no sharu sen

IKEMASHO!!!!

ichumai kai no ai shiteru demo
kanawa nai no MY LOVER hiaku akai
no a je t´aime o kimi de ageyou
ichou kai no shiten nande soreko-san
baka-san kimi no kushi niruni
chu chu chu ashirou

je t´aime
je t´aime
je t´aime
fuente: musica.com

Rosario to Vampire

Compartir Letra

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter

Enviar la letra 'Hyakuman Kai no Juuchi' por email

Imprimir la letra 'Hyakuman Kai no Juuchi' de Rosario to Vampire

ir a arriba