Doki Doki Can't Stop de Hatsune Miku

Doki Doki Can't Stop Letra

Hatsune Miku

LETRA

'Doki Doki Can't Stop'

Doki doki doki doki doki doki

Doki doki doki doki doki doki gomen dalena
Date date date date son giko hima kasono
Kashi Kogonoi shita ninoii mashita daikala
Garashinimui zuku nasari ne kami-sama

Doki doki doki doki doki doki

Kawaranai itzumomo suta uno yoka
Naniwa shita ute shiti
Kawarita ino mooma keyakeyaiii yoka
Saiko no chansu morara
Suka otome aitzue suki youniiii
Kinku minuyo hadaki dahanata

Doki doki doki doki doki doki gomen dalena
Date date date date son giko hima kasono
Kashi Kogonoi shita ninoii mashita daikala
Garashinimui zuku nasari ne kami-sama

Doki doki doki doki doki doki

Suka otome aitzue suki youniiii
Kinku minuyo hadaki dahanata

Doki doki doki doki doki doki gomen dalena
Date date date date son giko hima kasono
Zutto zutto zutto zutto zutto zutto omo okeka
Lapo lapo lapo lapo son himai yama koshawa

Kashi Kogonoi shita ninoii mashita daikala
Garashinimui zuku nasari ne kami-sama
Ne kami-sama

Doki doki doki doki doki doki

Apoyar a Hatsune Miku

  • Hatsune Miku no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana, su mejor puesto ha sido el 407º en junio de 2020.

    ¿Apoyar a Hatsune Miku?

    Ranking SemanalMedallero