Disquito de musica.com

El danuvi blau - Letra

La Trinca

Añadir a Favoritas

LETRA 'EL DANUVI BLAU'

El Danuvi es blau
tal com diu l'Strauss

Pero el riu Llobregat
es amarronat
el Besos es verd
i grog n'es el Ter
l'Ebre vist del mar
es blanc nuclear
i el Segre mirat des d'un puig
es color de gos com fuig

Aigues terboles, aigues toxiques
clavagueres, enciseres
aigues fetides, aigues podrides
que gentils regueu el va pais el meu

Hi ha rius d'un grog tinyos,
n'hi ha d'un turne sol olios,
n'hi ha d'un caqui llafiscos,
i es que de porqueria n'hi ha de tots colors

Flairem, els afluvis juius
que fan els nostres rius
cantem ensumant cara al vent
quina catipen

Cadavers de gallina,
i llaunes de tonyina,
i raspes de sardina
es tot el bestia que al riu s'hi pot trobar

Com anyorem els pescadors
ara que han tocat el dos
que de peixos si n'hi ha algun
suren junts, ben difunts
confitats el suc pudent
ple d'escuma de detergent
i residus radiactius,
papers, plastics i preservatius

Liquids betogens, detridus caustics,
fluids atomics, bosses de plastic
quin femer

Pero el riu Llobregat, bregat, bregat
es amarronat, ronat, ronat
el Besos es verd, es verd, es verd
i grog n'es el Ter, el Ter, el Ter
l'Ebre vist del mar
es blanc nuclear
i el Segre mirat des d'un puig
es color de gos com fuig

Que de porqueria
que de porqueria
que de porqueria
n'hi ha de tots colors
que de porqueria
que de porqueria
que de porqueria
n'hi ha de tots colors
tots colors