A millionaire's first love de TVXQ

A millionaire's first love Letra

TVXQ

LETRA

'A millionaire's first love'

Barami momun gu shigan jocha
Naegen nomu mojarangol
Hanbone miso majimak insa
Saranghamnida gudel

Shigane jichodo sarang-e apado
Gu shigan jocha chuogigo
majimak insal haneyo
Saranghamnida saranghamnida

Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE
Fly away Fly away LOVE

Neseng-e dan hanbone sarang-a anyong