Holy Grail - Destiny the lovers

Destiny the lovers

Versailles

LETRA

Destiny the lovers Letra

Hibuku ashiwoto gahanarete yuku amewa kokoro saenu rashite
kakoe kirenai kodoku no barawo
kasaru kodomachi no katasumini
shisukesa no nakari woboreta toikiwa garasusai kuro melodi
fureta narakuzu rewochite anata ni waridoto modolenai

Aisuruhito moshimo anatani degaru kotoga dakereba kono
itami saemo shirasu darakawo kono tede kitsuzu kete iite

Dakare hajimeta jikanto namidawa karasusai kuno melodi
hibi wareta kagamino dakani wa mowou
kono sugata saemo utsurarai
kitsu tanakedo kokoro wo kakuzu indine dorai mitsumete
aide dakishimete koware hajimeta kokoroga
karete yuku made
hitori ni shinaitekure tonarite waragatekure
yoruga akerimade

Subisageta hibiwo mitsumete sono kisunichikai towa karewo
tomoni aruite yokou donna kurushimimo dakishimete

Aisuruhito moshimo anatani degaru kotoga dakereba konode
kumorisage shimi nara kaata kono tede tsukami tai tsuyoku
kakaya kihibi sorewa kakodewa na kumi raini
aruhasu dakara oh my destiny aisuru hitoyo soba ni ita
karete yuku made.....

Datos de esta canción

DESTINY THE LOVERS es una canción de Versailles del año 2011, este tema está incluido dentro del disco Holy Grail. Agradecemos a shaura por haber sudido la letra de Destiny the lovers.