'I wish' de Fairy Tail

LETRA

Everywhere jump up, everywhere hands up
everywhere jump up, everywhere hands up

bivino uwue kakeagate machiu miwo loshi tamiru
anenoioni kasagasaku kala furunu na se-ka-i
Iuwuchuna a meno gilmo shiawaseno talda gitotsu
Mitsukerewa kiwonoiomi sukimi lare nure

Tatse tsuna kotoma wo itsuka tekura iu kilmi
No kura no kinawo agereteru kana?

I wish arigatou wo chotto telerukedo
Ima kimi ni kono mochi tsunateio
For you donna tokimo kitto egao agetai
Tenou thunaiga ildeneld

everywhere jump up, everywhere hands up,everywhere pump up

Nemure naio jionura nanmo kimi todeuku washi pakana
Tae kiwouku sonoto eimi senle kaosan le-ta-io
iowa etokomo dakishimete aukuuteku iuuki teta
Minimi ema takara momo kilmi ga ulde kamo

Douwo oshteu takowo sobani iteture tewo
Sonati kio itara mala wua echa kana...

I wish sonaiite kitto soranakete
Bokuwa boku noma madeina lerune
For you bokunadeso kimi nito neso
Uma soun..da iwa indai...

Boku kawara utami, kimi kawara ukala
Sono egawo kiitto, tale kalitsu tawateku

I wish arigatou wo chotto telerukedo
Ima kimi ni kono mochi tsunateio
For you donna tokimo kitto egao agetai
Tenou thunaiga ilde-neld

I wish sonaiite kitto soranakete
Bokuwa boku noma madeina lerune
For you nona kimiwo tsuto nai isuki
Kaio boku sokusu lukala

everywhere jump up, everywhere hands up,everywhere pump up

Apoyar a Fairy Tail

  • Fairy Tail no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana.

    ¿Apoyar a Fairy Tail?

    Ranking SemanalMedallero