An Cafe

Amazing Blue

An Cafe

LETRA

La la la

Kome teta hatsu no
Te otte iro mado
Yura, yura, kikoete mama te !
Soussu toori wa
O wa terina i
Namo ka shika ri
Sutsui teriru !

Toki ni hukarete
Kie ka keta ki wa !
Koko, lovo, kela shite mama te !
Honu le loju lumo
Boku no sutsu n de
Wasurenalenai yo ai kusu mishu mishi !

Kuro na hu egai keta shiki ga !
Seki ya eto
Sutsumi kumaeni !
Huwo ichido !

Sumoni ga mono kiga shito fanfa e !
Itai go oekaezeri ho wo agete !
Omoe ga keno mu yuki na shi
Omae wo o kikoe yo wo

Hutso ma le tetsumatsu mo alun karo
Sonna koto kime shina futari
Namida sa ikai ga nante
Tsupume kime koto sa !

Somo ni o sotsu ni
Kile te ano koro !
El-watsu Tri-mau
Huma lo tsu mite !

Soussu i yuweri
Seki wo me mi shite
Tobidashi te you get the right auwe auwe auwe

Futa yu getta shitsu o wakatatte ni !
Neiji ne shime wotsumo ko mete omoi !
Afureteku !

Muka ikotsumo himi kuri rala o !
Kamissa ma mosharetai tatsu rato !
Egato tokara i hono lono !
Kirei ni hemo wo sa !

Hitotsuki kutsu kasane ta shunkari ta !
Hiarenai mae tokae te yuku !
Koto o katoma laruka ni ri
Kamoto mi wa owaranaii !

Muka ikotsumo himi kuri rala o !
Kamissa ma mosharetai tatsu rato !
Egato tokara i hono lono !
Kirei ni hemo wo sa !

Sumoni ga mono kiga shito fanfa e !
Itai go oekaezeri ho wo agete !
Omoe ga keno mu yuki na shi
Omae wo o kikoe yo wo

Hutso ma le tetsumatsu mo alun karo
Sonna koto kime shina futari
Namida sa ikai ga nante
Tsupume kime koto sa !

Sa itsu ni te ite
Aoi ki moshi ga !
Wara yuku hitoru
Aoi ki saki de !

La la la

Apoyar a An Cafe

  • An Cafe no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana, su mejor puesto ha sido el 438º en julio de 2009.

    ¿Apoyar a An Cafe?

    Ranking SemanalMedallero