Joan Sebastian

Ei yu Letra

Joan Sebastian

LETRA

Ei yu (Letra/Lyrics)

Ei yu
yu in de mirror on de guol
yes yu
güil yu lisen afterol

ai bin jort
si mai gund
bat tonaigt ai guana sing ai guana dans
onder de mun

yes tonaigt aim gona sing aim gona dans
aim gona bi japi

ei yu
dont priten dat yu dont quer
yes yu
yu bin tripin jir in der

anai bin ius
bin abius
bat tonaigt ai guana sing ai guana dans
ders no esquiüs

yes tonaigt aim gona sing aim gona dans
aim gona bi japi

jei jei jei yu

yei yu
yu in de mirror on de guol
yes yu
güil yu lisen afterol

ai bin jort
si mai gund
bat tonaigt ai guana sing ai guana dans
onder de mun

yes tonaigt aim gona sing aim gona dans
aim gona bi japi

Datos de Ei yu

EI YU es una canción de Joan Sebastian. Agradecemos a bamby29 por haber sudido la letra de Ei yu.