Disquito de musica.com

LETRA 'CHOFERCITO'

Ay mi chofercito
Ay mugnsanatay
Inna-gas pacay
Al zapatoqo
Al munas tayta puqna

Ay chayqi aychay
Alasse bay
Ja ari auro
Jauwo-chi

Ajpuqnus altapay
All’atama
Kayqi waqusso
Aymuytaysa
Kayqi waqusso

Guayra mi huayno
Y por siempre achmi
Wachumik waru
Ga-ari watassu

Casado Javi humanasay
Iptasay wuq-ah
Apa-chay-may
Rutamunassqa
Watasi ushuay

Gustuyuy suerte
Vive sin chiwa
Dissipay shusay
Wata li’shiway