Disquito sustituye a Tamer Hosny

Nasseeny Leih

Tamer Hosny

LETRA

Alinear a la izquierdaAlinear al centroLetra más grandeLetra más pequeña

'Ana muqdarish 'abead thany
'ana baedik malish fi aldunya
ya 'awal hubi eash qalbi maeah
al'ayam bqt msh hi
ya ryt tarjie wahashat einiaan
hayati fi baedik 'ant msha haya
nasyny lyh?
bitataeib qalbi wayak
dh myhunsh abdaan eulya 'ansak
taealaa lumni rih qalbiin wairtah
taealaa yally nafsi fi hadink 'artah
nasyny lyh?
bitataeib qalbi wayak
dh myhunsh abdaan eulya 'ansak
taealaa lumni rih qalbiin wairtah
taealaa yally nafsi fi hadink 'artah
'ana muqdarish 'aeish mstni
dh msh bi'iidi ghasib eaniy
wahshini habibi
qawli 'ana 'aemal 'iyh?
ma shawftish hajat malli hasali
wabisame nas katir bitaqwli
zamanuh nasik waeash
tftakiruh lyh?
nasyny lyh?
bitataeib qalbi wayak
dh myhunsh abdaan eulya 'ansak
taealaa lumni rih qalbiin wairtah
taealaa yally nafsi fi hadink 'artah
nasyny lyh?
bitataeib qalbi wayak
dh myhunsh abdaan eulya 'ansak
taealaa lumni rih qalbiin wairtah
taealaa yally nafsi fi hadink 'artah

fuente: musica.com disquito - musica.com

Compartir la letra 'Nasseeny Leih'

Buscar canciones
X
ir a arriba