League of Legends

Neeko

League of Legends ft. Uyanga Bold

LETRA

Neeko Letra

M mmm m mmm
M mmmmm
M mmm m mmmm
M mmmmm

Sayo hinta ne
Hinda go, hinta
Inda go yehano
Hinta ne
Inja aru, inda taiyo

Oo ooo oooo
Da da
Da da
Da da da

Ehyo hinta ne
Hinta ayo, hm ya
Inja yo, hinta ne
Hinta abauha, hinja ei taiyo

Da uh badapu
Gono nipe ud
Imui mago
Inoi negama nino
Go niwa en

Guhnanes, ina mago haut
Hinda mago, hinda mago
Ina mago, inja neyuh
Inja mada, ina nodewei meiya

Ina maouns, inta maoun
Inta mago nigo, hinda maouns
Inja aoun, ina maoun
Inda mego nigo, hinda maoun
Inja mene