The Pretenders

LETRA

Dance! Letra

Seninle son gecemiz bu
Bu son seviþmemiz belki de
Býrak alev alsýn bedenin
Hissettiðin gibi ol bu gece
Tüm oyunlarý oynayalým sýrayla
Günaha bulanalým biteviye
Þþþ konuþma hiç soru sorma
Sýrlarýmý keþfet bu gece
Kýr zincirlerini gel
Aþka kanalým seninle
Yum gözlerini
Soluksuz uçalým göklerde
Geriye sayým baþladý
Ayrýlýk aný çok yakýn
Býrak tutuþsun bedenin
Tadýna varalým her dakikanýn
Tüm yasaklarý delelim
Yudum yudum içelim aþký bu gece