Bajoqueta Rock

Catalina la garró

Bajoqueta Rock

LETRA

Catalina la garró Letra

Catalina la Garró
que tenia el nas de pimentó

Un día la vaig vore espigolant cacau
Em vaig quedar mig "lelo", babieca i "atontao"
per culpa d'aquell tipus de guàrdia cantó
la cara tota bruta i les calces al garró

Catalina, Catalina la Garró
que tenia el nas de pimentó

Que camina tota coixa i de gaidó
un día la coneguí i fet de pedra em quedí

Ara va per les tasques demanant diners
va plena de taques i el cul tot esgarrat
Per culpa d'aquell tipus de guàrdia de cantó
la cara tota bruta i les calces al garró.