Zulfu Livaneli

LETRA 'ADA'

Bir kýyýdan baktým dünyaya
Ellerimde tuz avcumda sedef avcumda sedef
Bir mavilik bir açýklýk özgürlük hasreti yüreðime vuruyor
Nerede nerde insanlar

Dünyayý güzellik kurtaracak
Bir insaný sevmekle baþlayacak herþey

O üzüntü birden gelir
Yaðmurlu havalrda havalarda
Yeniden kurarým ben dünyayý
Kederlerden Kederlerden
Kimseler aþýk deðilmi Bu þehirde

Dünyayý güzellik kurtaracak
Bir insaný sevmekle baþlayacak herþey

Hava martýlar
Iþýklý þehir sarhoþ ediyor beni
Yosun kokusu hilesiz kucaklamak istiyorum
Kucaklamak dünyayý þehri ve seni

Dünyayý güzellik kurtaracak
Bir insaný sevmekle baþlayacak herþey