A Tear In The Open - DJ Tiesto

A Tear In The Open

DJ Tiesto

Letra, canción

LETRA

'A Tear In The Open'

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh

Sèist: Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat

Ma 's e 'n cluasag dhuit a ghaineamh
Ma 's e leabaidh dhut an gheamainn

Ma 's e 'n t-iasg do choinlean geala
Ma 's e na ròin do luchd-faire

Dh'òlainn deoch ge b' oil le càch e
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh

Apoyar a DJ Tiesto

  • DJ Tiesto no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana, su mejor puesto ha sido el 274º en enero de 2010.

    ¿Apoyar a DJ Tiesto?

    Ranking SemanalMedallero