Inoue Joe

Closer

Inoue Joe

LETRA

Closer Letra

Mijukani haru yo no
Tsumeni kiwo
Tsukitei naito
Amarini jika sukite
Kurushina tte shimaiso

Anata ga saikin
Jaiteshita
Shiawase waitai
Desu ka
Megumare suki
tte itte
Omoide senaikamo

Ima koko ni iru koto
Ikimoshite iru koto
Tada sore daje no ko toga
Seku da to kizuku

Mijukani haru yo no
Tsumeni kiwo
Tsukitei naito
Amarini jika sukite
Kurushina tte shimaiso

You know the closer
You get to something
The tougher it is to see it

And I'll never take it
For granted
¡Let’s Go!

Hitodatsu he wo hizento
Yabun yastu la mo iru kedo
Shinjiruno motaga no mo
Hito sore sore da kara
Kagone kabini sore ga
Kisem deate shi demo
Take aou suoi dakara
Sou demo shino ima

Oitsu zu hete hita yume
Akira me zuni susumo yo nante
Hirei hoto wo ieru hodo
Nanimo de hi chai nai kedo
Aito nigiri no yuu hi wo nume mi
Ashita wo iki nuku tameni

And I'll never take it
For granted
¡Let's Go!

Mijukani haru yo no
Tsumeni kiwo
Tsukitei naito
Amarini jika sukite
Kurushina tte shimaiso

You know the closer
You get to something
The tougher it is to see it

And I'll never take it
For granted
¡Let's Go!

Haitsutsu kete kite yume
Akira mezuru susumeyo nante
Kire koto woieru hodo
Nani mote ijai minai kedo
Itomu yuunu no yuuno wo mune ni
Ashitamonu juunu janari

And I'll never take it
For granted
¡Let's Go!

Datos de esta canción

CLOSER es una canción de Inoue Joe. Agradecemos a .MiCh@el14. por haber sudido la letra de Closer .