Nancy Agram

LETRA 'WANA BIN EDIK'

(wana bin idik mihtaga ih fi haga akbar min kida
wana 3omri kont ahlam fi youm a3ich haya2 bi chakli da )x3
(koli li fat min 3omri fat o moch bi2dna nerag3oh
5alina aktar fi li gay maba2ach fi wa2t indaya3oh) x2
wana moch hadaya3 3omri tani law tawani ha yenf3o
(ana moch hafakar fi li fat ana 3omri lisa fe awilo
kifya ini ba2it ma3ak o ma3ak ha3ich wa kamilo)x2
(koli li fat min 3omri fat o moch bi2dna nerag3oh
5alina aktar fi li gay maba2ach fi wa2t indaya3oh) x2
wana moch hadaya3 3omri tani law tawani ha yenf3o
wana bin idik..
wana bin idik mihtaga ih fi haga akbar min kida
wana 3omri kont ahlam fi youm a3ich haya2 bi chakli da