Nancy Agram

LETRA 'AKHASMAK AH'

Na, NaNaNa.
Na, NaNaNa.
Na, NaNaNa.

Akhasmak, aah.
Aseebak, la.

Wi gowah ilroah hatifdhal habeebi illi ana bah-waah.

Bahibbak, aah.
Wa afarkak, la.

Malakni hawak wala akdar habeebi if yoam ansaak.

Dah inta habeebi wi monaya illi dawibni.
Wi inta illi bardo a'an hawaya be-yita'ibni. (x2)

In kan a'alaik ba-sook dalaali wi yikh-tor bibaali aa'anaid hawak.
Lakain awam bahinni tani wa salhak ya ghaali we batlob ridhaak. (x2)

Inta habeebi wa monaya illi dawibni.
Wi inta illi bardo a'an hawaya be-yita'ibni. (x2)

Akhasmak, ah, ah, ah.
Aseebak, la, laaaaah.

Wi gowah ilroah hatifdhal habeebi illi ana bah-waah.

Bahibak, aah.
Wa afarkak, la.

Malakni hawak wala akdar habeebi if yoam ansaak.

Bihobbak inta maali heelah wi a'omri fi laiyla ma ha iba'aid bia'eid.
Wil dounya baa'dak mostahilaih. We laylaih, fi laylaih haneeni ye zeed. (x2)

Dah inta habeebi wi monaya illi dawabni
Wi inta illi bardo a'an hawaya be-yita'ibni. (x2)

Akhasmak, aah.
Aseebak, la.

Wi gowah ilroah hatifdhal habeebi illi ana bah-waah.

Bahibak, aah.
Wa afarkak, la.

Malakni hawak wala akdar habeebi if yoam ansaak.

Aah.
Aseebak, la.
Aah, aah.
La.