Fukidokuritsu de Minami Takayama

Fukidokuritsu Letra

Minami Takayama

LETRA

'Fukidokuritsu'

kabe ritsu senjin ni nozomi
subete no ryuu wo nemuri no soko ni
kin shi imadani tatami oki
seishi shi te kurawa zu
waga omoi wa kohaku no naka wo shizumu ga shiku

waga sanzou ni ken kyou ishi ari
shun sho u nari kono rei kenkai nari kono tamashii
shou koku nari kono kokoro
Tsunuri wa rei ni kagami ha tamashii ni ishi ha kokoro ni

sekai ha sekai ni ara zu
saigi ni michi ta fukai haka nara
dokoroube ura made sai kudase ba
menboku ni itaru
saikai no shin sen shii soma zu
katsudatsu jizai

waga sanzou ni ken kyou ishi ari
shuN sho u nari kono rei keNkai nari kono tamashii
shou koku nari kono kokoro
Tsunuri wa rei ni kagami ha tamashii ni ishi ha kokoro ni

rei ni ya zare ba tamashii ni motomu ru koto nakare
tamashii ni ya zare ba kokoro ni motomu ru koto nakare
ten no hate ni tadayou mono shiNboku
kore mizukara ni rei to su

waga sanzou tsuruni Kana mi ishi ari
shun sho u nari kono rei kenkai nari kono tamashii
shou koku nari kono kokoro
Tsunuri wa rei ni kagami wa tamashii ni ishi ha kokoro ni

Apoyar a Minami Takayama

  • Minami Takayama no está entre los 500 artistas más apoyados y visitados de esta semana.

    ¿Apoyar a Minami Takayama?

    Ranking SemanalMedallero