Canción 'Genki ni nariyo' interpretada por Inazuma Eleven

Genki ni nariyo Letra y Canción

Inazuma Eleven

Añadir a Favoritas

Guardar en Playlist

GENKI NI NARIYO es una canción de Inazuma Eleven.

LETRA

'Genki ni nariyo'

ONE! TWO! THREE! FOUR!

tama ni wa hashiroko kaete fura hanao hanashide hashirouse
saekae yo ima de rumide tadachi imarawe sude no iske dochi
yume takaipa nekare ta narita owakase na shido taio

¡YAO! miraide nai toshite te rakao mirai no tashte nee na
omore kono dero gambare natte tonde naide nakama de natte
ne komo shite dare wa shimao no kate umasarene
itsumo mitai yo no ki na

¡omae no! aoriwa o ka hayaku itai kara bokuri
honto no sukawao shite kowaikyo
¡eri yo wa! ijanai nakama taro sukawa na uteriyo hono kanari
¡genki ni nariyo!

hina shide miki na kuna ta sorari yuuto no hanabi kuchi hagero
mega same dayo boku no wo reku tononi mi de motto howo naike faiya
shima nishitemo himi su nakoto wa taskete furero nakama

omaega naritai shimashta te orewa kawa hane
tonari ni imidesh yee te kure nate ni sho shu you
komore wa seishun mo shi to
sunakate na kokoro ta

¡asuruna! toki doki nai kotopa wa tororu megu tasarri
teuchin takeru te teku ima tepa
¡otayai! ari te oh omoi aru torerashite buki to ho ikoeate
¡genki ni nariyo!

aaaaaaaaaaaaa
anara meki bente ebu kare naba kare eba
maekyou wo kareru kara akara mira ni kuwo
kareru tame ni kaoa kere te mirero wa ike embero tame neee!!!

¡omae no! aoriwa o ka hayaku itai kara bokuri
honto no sukawao shite kowaikyo
¡eri yo wa! ijanai nakama taro sukawa na uteriyo
sousa ni na kito tsuro nareru sa
¡bokura no! waraio eo taseni tese kono sekai tototase
uware ru kana shini ite nashitaiyo
¡birunete! ishori utao shiki no noru nakawa made hibi kaze ro
¡genki ni nariyo!