COMO PODEN letra IN EXTREMO

Como Poden Letra y Canción

In Extremo

Añadir a Favoritas

Guardar en Playlist

COMO PODEN es una canción de In Extremo que se estrenó el , este tema está incluido dentro del disco Der Galgen.

LETRA

'Como Poden'

Dies ist, wie die Maria einen Mann
heilte,
der gelühmt war an Körper und
Gliedern, in der
Kirche in Salas.

Como poden per sas culpas
Os omes seer contreitos
Assi poden pella Virgen
Depois seer saos feitos.
Ond'a veo a un ome,
Por pecados que fezera,
Que foi tolleito dos nembros
D'ua door que ouvera
Et durou assi cinc' a?os
Que moverse non podera:
Assi avia os nembros
Todos do corpo maltreitos.

So wie der Mensch schlecht und
schuldig sein kann,
so können seine Taten hernach zum
whole der Jungfrau sein.

Es war ein Mann, der ob all seiner
Sünden so verkrüppelt war,
daß er seit 5 Jahren sich nicht mehr
bewegte.