Antònia Font

LETRA 'HOLLIDAYS'

Sunshine in yellow, vent saharaui,
tens es meari en es sol.
No me das miedo Carmen Consuelo,
es dromedari és a Liverpool.

Dàtils, piscines, te i pastes fines,
butterflies singing my song.
Quiero sangría, dame Maria,
ron, coca-cola y limón.

N'Ingrid és minimalista i té un discurs,
na Desiré és futurista i té un futur,
jo som pintor de marines i olivars,
jo vull ser da-dà.

Sunshine in yellow, vent saharaui,
tens es meari en es sol.
No me das miedo Carmen Consuelo,
es dromedari és a Liverpool.

Dàtils, piscines, te i pastes fines,
butterflies singing my song.
Quiero sangría, dame Maria,
ron, coca-cola y limón.

Na Margarette és divina fins a un punt,
n'Estefani és cocaïnina i va de cul,
jo vull ser cosmopolita i veure el món,
jo vull ser un Pink Floyd.

N'Ingrid és minimalista i té un discurs,
na Desiré és futurista i té un futur,
jo som pintor de marines i olivars,
jo vull ser papà.

Na Margarette és divina fins a un punt,
n'Estefani és cocaïnina i té un bon cul,
jo vull ser en Michael Douglas de Valldemossa,
jo vull ser un Pink Floyd.