Kala de Rainel Chapiro

Kala Letra

Rainel Chapiro

LETRA

'Kala'

Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Jullukarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kalaaee.

Kala, kala, kala, kaala.
Jullukarengawe kaala.
Kala, kala, kala, kaala.
Pi'shikarengawe kaala.

Kala, kala , kala, kalaaee.
Jullukarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kaala.

In kallaanu kaala nuuya, Pi'shikarenguewe.
In kallaanu kaala nuuya, Jullukarenguewe.

U'taranquendun lla keeyu, in kumaniiilaba dekewee'ñuu.
U'taranquendun lla keeyu, in kumaniiilaba dekewee'ñuu.
Yuj sundenchunun kala nuuya, pi'shikarewe, jullukarewee.
Yuj sundenchunun kala nuuya, pi'shikarewe, jullukarewee. In kallaanu kaala nuuya, Pi'shikarenguewe.
In kallaanu kaala nuuya, Jullukarenguewe.
U'taranquendun lla keeyu in kumaniiilaba dekewee'ñuu.
Yuj sundenchunun kala nuuya, pi'shikarewe, jullukarewee.

Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Jullukarengawe kalaaee.

Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kalaaee.

Kala, kala, kala, kaala.
Jullukarengawe kaala.
Kala, kala, kala, kaala.
Pi'shikarengawe kaala.

Kala, kala , kala, kalaaee.
Jullukarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kaala.

In kallaanu kaala nuuya, Pi'shikareewe, Jullukareewe.

In kallaanu kaala nuuya, Jullukareewe, Pi'shikareewee.

In kallaanu kaala nuuya, Pi'shikareewe, Jullukareewe.

In kallaanu kaala nuuya, Jullukareewe, Pi'shikareewee.

U'taranquendun lla keeyu in kumaniiilaba dekewee'ñuu.
U'taranquendun lla keeyu in kumaniiilaba dekewee'ñuu.
Yuj sundenchunu kala nuuya pi'shikarewe, jullukarewee.

U'taranquendun lla keeyu in kumaniiilaba dekewee'ñuu.
Yuj sundenchunu kala nuuya pi'shikarewe, jullukarewee.
Yuj sundenchunu kala nuuya pi'shikarewe, jullukarewee.

Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Jullukarengawe kalaaee.
Kala, kala , kala, kalaaee.
Pi'shikarengawe kalaaee.

Kala, kala, kala, kaala.
Jullukarengawe kaala.

Kala, kala, kala, kaala.
Pi'shikarengawe kaalaaa.