LETRA

Houkago Destruction

10 kaunto de owaru
Sekai wa monokuro datta

Asa no tanren
Ichi ni nosanshide
Gōgō gakkō
Kokekokkō

NASA no inbō
Shinogo no iwazu ni
Tōkyō kankō daitōryō

Tōgekō wa kōkyū-sha de
Aisatsu wa go kigen-yō
John Lennon Wa korosareta no
Taikutsu na jugyō
Esukeipu kidotte

10 kaunto de owaru
Hazu datta
Sekai ga irozuku
Enkaunto de
Kontinyū
Chīsana kakumei datta

Hōka-go disutorakushon

Hōka-go disutorakushon

( asa no tanren ichi. ni. san)
Bangohan wa
( asa no tanren ichi. ni. san)
Furu kōsu

( gogo no ressun ni. ni. san)
Tsūshin-bo wa
( gogo no ressun ni. ni. san)
5. 5. 5

( o yasumi mae no-san. ni. san)
Wan koin de
( o yasumi mae no-san. ni. san)
Sekai o sukū
Hīrō kidotte

10 kaunto de tomaru
Hazu datta
Jikan wa ima de mo
1000 raundo e
Kōshin-chū
Mirai no hajimari datta

10 kaunto de owaru
Hazu datta
Sekai ga irozuku
Enka unto de
Kontinyū
Chīsana kakumei datta

Hōka-go disutorakushon

Hōka-go disutorakushon