Himno Nacional Mexicano (versión amuzgo) de Himno Nacional Mexicano

Himno Nacional Mexicano (versión amuzgo)

Himno Nacional Mexicano

LETRA

Coro
Cala'jomndyo', 'o nn'an na ndyuaa Sndaa', ndia'.
Calajndaa'ndyo' l'ots'iaan quio caso na ya.
Catseits'eiina' cha'waa tyuaa na m'aanya
Quia na c'uaa na cwinan' quio cayom.
Catseits'eiina' cha'waa tyuaa na m'aanya
Quia na c'uaa na cwinan' quio cayom.

I
Nquen'yo' cjaatyjoo ts'uaa ljaa' tsco oliva,
Na wacheen na tso ángel na t'man tseixman.
Cañoom'luee yuu teijndaa' chiuu tsaam'aanya.
Seiljeii Ty'oots'om ñ'oomwaa' ñequio ts'oon.

Xeen cwii ts'an na ti'maan' ts'om na jndoo' jaa
Ñe'cwinoom tyuaaya na ñe'cjan nacjooya
Quen'yo' cwenta, nn'an ndyuaaya, na tyquen Ty'oots'om
Ticwii nda'yo' cwii sondaro tseixman;
Ticwii cwii nda'yo' cwii sondaro tseixman.

Más abajo encontrarás canciones relacionadas con Himno Nacional Mexicano (versión amuzgo).
disquito - musica.com

Puntuar 'Himno Nacional Mexicano (versión amuzgo)'

¿Qué te parece esta canción?

4,60
5 votos

* Gracias a Angel Shalom por haber añadido esta letra el 14/11/2005.

Comentar Letra

Comenta o pregunta lo que desees sobre Himno Nacional Mexicano o 'Himno Nacional Mexicano (versión amuzgo)'

Comentarios (1)

Compartir esta letra en...