Nancy Agram

LETRA LAWN EIOUNAK

Aaah
Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Lawn eiounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Law mahma sara ma bebaa lehali
Naeeni bel nar ahwan le kermali

Lawn eiounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

taawadt aalaik w aataitak hanani
Roohi ib edaik w hayati w kayani

taawadt aalaik w aataitak hanani
roohi ib edaik w hayati w kayani

Lawn eiounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Ma feya aeash ela maak
Ma feya akoun ela elak

Lawn eiounak gharami dakhlak sadaa kalami
Albi w roohi maak
Law aanak baadouni tebaa wahdak biayouni
Ehkeeni w basmaak

Ma feya aeash ela maak