Sambolera Mayi Son - Khadja Nin

Sambolera Mayi Son

Khadja Nin

Letra, canción

LETRA

'Sambolera Mayi Son'

Sambolera mayi son
(Khadja Nin/Kevin Mulligan)
Duniya ile Sambolera
Oh ! wanayijifondeya
Duniya yetu Sambolera
Mbona wazimu... mayi
Watu wa duniya Sambolera
Oh ! wanajisondeka
Siyo wa mungu Sambolera
Oh ! ni watu... mayi
Watu wabaya Sambolera
Oh ! hawana uluma
Wanasema ji sema Sambolera
Duniya ni yao... mayi

Mungu akipenda Sambolera
Oh ! watagukumbuka
Wakupe njiya Sambolera
Oh ! ujaribu
Mbele ya mungu Sambolera
Oh ! watajibu aje ?
Watasema ju ya au ya mungu
Wameuwa corazon

Oh ! guerre ya mungu gani ?
Oh ! guerre ya rangi gani ?
Oh ! guerre rangi ya damu
Rangi ya damu
Rangi ni moja

Damu ni mingi Sambolera
Oh ! wanatesa watu
Ju mutu umoja Sambolera
Oh ! akitaka... mayi
Ni vita... son
Waca waseme Sambolera
Oh ! mayisha yako mbele
Watasema waseme Sambolera
Alakini corazon
Usitubiye
Ngoyela... son
Mayele
Oh ! Oh ! Oh !
Iye ! Iye ! Iye !
Ule wazimu usi wuogope...son

Khadja Nin

Añadir Letra

Sambolera Mayi Son

Comentar

 

Guardar en Playlist