Disquito de musica.com

LETRA CHACARRON

oooooooohuuu yehaaaaaa …. sea.. sou.. jhonn macarron.. yeah macarron nooon
Chacarron, Chacarron, Chacarron, Chacarron ,

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n’ ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,,

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n’ ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,,

Chacarron, Chacarron, Chacarron, Chacarron ,

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n’ ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron, alilulir

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n’ ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,,

Chacarron, Chacarron,,
Chacarron, Chacarron,,
Chacarron, Chacarron,

Dududadede dudadade do guduguda dubu Chacarron
Bana blue

Macarrón…..

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron,
Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron,,, Chacarron, n’ ,,
Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron,

Chacarron, Chacarron,,
Chacarron, Chacarron,,

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n’ ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,,

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron, aliluliron ,,
Chacarron, n’ ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron, aliluliron,,

Chacarron, Chacarro,,
Chacarron, Chacarro,,
Chacarron, Chacarro,

Dududadede dudadadedo guduguda dubu Chacarron
Bana blueendubu tu

Puro Macarron con la Morena

Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron, Chacarron,
MACARRON ,
Chacarron, Chacarron, aliluliron,, Chacarron,,, Chacarron ,, Chacarron, ,, aliluliron ,, Chacarron, Chacarron,