TAKIEJ DRUGIEJ NOCY / KTO CHCE BYM GO KOCHA³A

Grzegorz Turnau

Takiej drugiej nocy
nie bêdziesz ju¿ mia³
takiej ³aski bogów
nie bêdziesz ju¿ mia³
takiego nieba pe³nego gwiazd
nie bêdziesz ju¿ mia³
Gwiazdy i planety
stañcie na chwilê
na tê jedn¹ chwilê,
której powiem: trwaj!
Ale gwiazdy, planety
wiruj¹ w przestrzeni
ale cia³o przemija jak noc
Takiej drugiej nocy...
Takiej drugiej chwili
nie bêdziesz ju¿ mia³
Kto chce, byœ go kocha³a,
nie mo¿e byæ nigdy ponury
i musi potrafiæ ciê unieœæ na rêku
wysoko do góry
(kto chce, bym go kocha³a)
Kto chce, bym go kocha³a,
musi umieæ siedzieæ na ³awce
i przygl¹daæ siê bacznie robakom,
i ka¿dej najmniejszej trawce
(kto chce, byœ go kocha³a)
musi te¿ umieæ ziewaæ,
kiedy pogrzeb przechodzi ulic¹,
gdy na procesjach t³umy pobo¿ne
id¹ i krzycz¹.
... kto chce, bym go kocha³a
Musi umieæ pieska pog³askaæ,
i mnie umieæ pieœciæ,
i œmiaæ siê, i na dnie siebie
¯yæ s³odkim snem bez treœci,
i nie wiedzieæ nic, jak ja nie wiem,
i milczeæ w rozkosznej ciemnoœci,
i byæ daleki od dobra,
i równie daleki od z³oœci.
Kto chce, bym go kocha³a,
nie mo¿e byæ nigdy ponury
i musi potrafiæ mnie unieœæ na rêku
wysoko do góry
(kto chce, byœ go kocha³a)
kto chce, bym go kocha³a
Takiej drugiej nocy
nie bêdziesz ju¿ mia³
takiej ³aski bogów
nie bêdziesz ju¿ mia³
takiego nieba pe³nego gwiazd
nie bêdziesz ju¿ mia³
takiej drugiej chwili
nie bêdziesz ju¿ mia³


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau

Ficha de la Canción

Título:
TAKIEJ DRUGIEJ NOCY / KTO CHCE BYM GO KOCHA³A

Grupo/Cantante:
GRZEGORZ TURNAU

Valora la calidad de la letra

Compartir Letra

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter

Enviar la letra 'Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kocha³a' por email

Imprimir la letra 'Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kocha³a' de Grzegorz Turnau

ir a arriba