BY³EM W NOWYM JORKU

By³em w nowym jorku.
tak, by³em w nowym jorku.
to naprawdê wielkie prze¿ycie.
po prostu polecieæ i byæ w nowym jorku.
po prostu polecieæ i byæ.
Wiêc by³em w nowym jorku.
siedzia³em w nowym jorku.
taki jak jestem, to by³em i siedzia³em...
a potem siê zmêczy³em.
i sta³em w nowym jorku.
sta³em w nowym jorku i widzia³em.
Mówili mi: pojedÿ.
pojedÿ i zobacz.
musisz tam pojechaæ i zobaczyæ.
mówili mi: pojedÿ.
tym bardziej, ¿e mo¿esz.
to musi byæ wspania³e: nowy jork.
Wiêc dobrze, powiedzia³em.
pojadê i zobaczê.
i opowiem wam jak by³o w nowym jorku.
i by³em. pojecha³em.
i by³em. i widzia³em.
i sta³em, i siedzia³em w nowym jorku.
A teraz mówiê: nie wiem.
nie powiem wam, bo nie wiem.
nie wiem jak by³o w nowym jorku.
lecz mówiê wam: pojedÿcie.
postójcie. i posiedÿcie.
bo nie warto nie byæ w nowym jorku.


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau

Ficha de la Canción

Título:
BY³EM W NOWYM JORKU

Grupo/Cantante:
GRZEGORZ TURNAU

Top Letras de Grzegorz Turnau

1. Letra de Gdy Kwitnie ¿onkil
2. Letra de Hola, WpuϾ Nas
3. Letra de Hymn Wieczorów Miejskich
4. Letra de P³acz Po Izoldzie
5. Letra de Uno Momento Mortis
6. Letra de Wielki Odkrywco Wyobraÿni
7. Letra de Dot¹d Doszliœmy
Ver todas las letras de Grzegorz Turnau