ULTIMA THULE

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Piek³o jest wszêdzie
Piêkno w szczególe
Niech w Tobie bêdzie
Ultima Thule

L¹d ostateczny
WszechÓwiata kraniec
Urlopik wieczny
Umi³owanie

Mój poci¹g pêdzi
W strony nieznane
Lecz wszystko bêdzie
(póøniej czy prêdzej)
zapamiêtane

Peregrynacja
Znajdzie swój fina³
Ostatnia stacja
Thule Ultima

Tam mnie zatrzymasz
I powiesz czule
Thule Ultima
Ultima Thule

Noce bezkresne
Niezmiennie bia³e
Pijanego niesnem
Jak rytua³em

Ty mnie wys³uchasz
Uczynisz Królem
Bym spe³ni³ puchar
Ultima Thule

Po³knê pytanie
Niczym Pyteasz
Umi³owanie
Kiedy siê stanie?
Potem czy teraz?

Improwizacja
Tak siê zatrzyma
Ostatnia Stacja
Thule Ultima

Nim przyjdzie zima
Tam Ciê przytulê
Thule Ultima
Ultima Thule
fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Ultima Thule'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba