GDY WSZYSTKO SI&ECIRC ZDARZY

Grzegorz Turnau

Gdy wszystko siê zdarzy co staæ siê nie mo¿e
(i wszystko siê œwietniej ni¿ w ksi¹¿kach u³o¿y)
najg³upszy baka³arz w tym ujrzy znak
(a my w wir wkr¹g woko³o o tak)
¿e mo¿na z niczego coœ stworzyæ
To coœ jest jednoœci¹ bez celów i przyczyn
(kwiat powie to lepiej ni¿ ksi¹¿ka przemilczy)
jednoœci¹ tak dawn¹ ¿e now¹ ju¿
(a my wszerz w dal woko³o i wzd³u¿)
jest wszystkim czymkolwiek i niczym
Wiêc kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
a w g³êbi tych wy¿yn co chyl¹ siê w nas
ktoœ znaczy nas piêknem jak piêtnem
Coœ w nas œwieci jaœniej ni¿ s³oñca i zorze
coœ w nas znaczy wiêcej ni¿ ksi¹¿ka rzec mo¿e
coœ w nas jest wspanialsze ni¿ poj¹æ siê da
(a my w krzyk w skok ¿yjemy o tak)
w nas jednoœæ przez jednoœæ siê mno¿y
Wiêc kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
a w g³êbi tych wy¿yn co chyl¹ siê w nas
(a my w œpiew w tan woko³o przez czas)
ktoœ znaczy nas piêknem jak piêtnem
Wiêc kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
coœ w nas jest wspanialsze ni¿ poj¹æ siê da
kocham ciê kochasz mnie
chwyæ mnie za rêkê
jest w ksi¹¿kach coœ szczelniej ni¿ ksi¹¿ka zamkniête
coœ w nas jest wspanialsze ni¿ poj¹æ siê da
(a nigdy jest zawsze
nigdy jest zawsze
a nigdy jest zawsze od teraz)


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau

Ficha de la Canción

Título:
GDY WSZYSTKO SI&ECIRC ZDARZY

Grupo/Cantante:
GRZEGORZ TURNAU

Valora la calidad de la letra

Compartir Letra

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter

Enviar la letra 'Gdy Wszystko Siê Zdarzy' por email

Imprimir la letra 'Gdy Wszystko Siê Zdarzy' de Grzegorz Turnau

ir a arriba