WZD³U&IQUEST ULIC

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Wzd³u¿ ulic, jak wzd³u¿ snów
co dzieñ tramwajem jadê.
wzd³u¿ ulic, jak wzd³u¿ snów
migoc¹ œwiat³a blade.
I zawsze tylko wzd³u¿,
i nigdy ju¿ inaczej,
i nigdy, nigdy ju¿
nie zmylê mych przeznaczeñ.
Z daleka widzê dom,
gdzie by³o szczêœcie moje.
z daleka widzê dom
przychylny moim snom.
Wzd³u¿ ulic...
I œni¹ mi siê pokoje
pootwierane znów,
i wisz¹ rêce twoje
wzd³u¿ ciemnych moich snów.
Wzd³u¿ ulic...


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Wzd³u¿ Ulic'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba