ZANIM...

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Zanim mi szlaki wyobraÿni
zmieni¹ na szyny tramwajowe
z chmur mi wyci¹gn¹ senn¹ g³owê
bym asfalt widzieæ móg³ wyraÿniej
zanim mi w miejsce piêciolinii
wyznacz¹ liniê krawê¿nika
a tam gdzie moja jest muzyka
zainstaluj¹ swoje hymny
Zanim siê wiara w nieskoñczonoœæ
o szlaban potknie i przewróci
a wiara co siê lubi k³óciæ
zamieni w dyskusyjne grono
Nim jeszcze wszystko to siê stanie
na klucz siê zamknê w fortepianie
i choæ to miejsce trochê ciasne
zasnê...


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Zanim...'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba