Antònia Font

LETRA 'AQUEST'

Sempre dividia es espais, i quan s'avorria, jocs on line. Anava amb sa mare a comprar, així l'ajudava.
Però un dia no se va encendre...
Escoltant a cascos, s'autobús, sa carpeta "varios".
No té res aquest, va dir es metge...