Antònia Font

LETRA 'SANTA CLAUS'

Santa Claus arrasant amb tot, s'ha cansat, ha avorrit el món,
es regals els duran els reis, són los tres màgics de l'Orient.
No ploreu, no ploreu infants, es juguets són encaminats,
bons al·lots, l'endemà ho tendreu, bé dormiu, no vos despert