Matriarcas - Guadi Galego

Matriarcas

Guadi Galego

Letra, canción

LETRA

'Matriarcas'

Comenzan as historias
con homes encumas
rematan sempre todas
mulleres que os salvaron
da morte do intelecto
de insectos que os picaron
de turbias lendas vellas
que non queren nen lembrar
e nos pouquiño a pouco
imonos situando
construindo barricadas
no pais dos alalas
nos en corpo e alma
nos comprando calama
nos cousa por cousa
sen podernos despistar
nos aleitadoras
nos conquistadoras
brillantes activistas
da vida cotian
e nos que resistimos
a seculos de forza
e nos as matriarcas
do pais dun tal Breogán
Cpmezan as hisptias
con homez encumados
rematan sempre todas
con homes que os salvaron
da morte do intelecto
de insectos que os picaron
de turbias lendas vellas
que non queren nen lembrar
Nos alweitadoras
nos conquistadoras
brillantes activistas
da vida cotian
e nos que resistimos
a seculos de forza
e nos as matriarcas
do pais dun tal Breogán
e nos aleitadoras
nos conquistadoras
brillantes activistas
da vida cotián
e nos que resistimos
a sáculos de forza
e nos as matriarcas
do pais dun tal Breogán
e nos que resistimos
a seculos de forza
e nos as matriarcas
do pais dun tal Breogaán