Canción 'I En Hall Med Flesk Og Mjíd' del disco 'Preparing for War' interpretada por Darkthrone

I En Hall Med Flesk Og Mjíd Letra y Canción

Darkthrone

Añadir a Favoritas

Guardar en Playlist

I EN HALL MED FLESK OG MJÍD es una canción de Darkthrone del año 2000, este tema está incluido dentro del disco Preparing for War.

LETRA

'I En Hall Med Flesk Og Mjíd'

Ien gammel ask - hang en naskald gubbe,
under en svart himmel - hvorfra regnet fosset ned.
ingen for dithen - for a hugge liket ned,
for ingen kunne vite - hrorhen hengingen fant sted
Ensom mann han var - da han dro til valfars plass,
han ankom ifírt brynje - til et storslatt grimt palass.
tusen ar var gatt - siden forrige mann kom dit.
de grat av dyster glede - da en sínn kom endelig.
Nor for det trolske gapet - var en takeheim dypt ned.
rekker av nors sínner - vandret dithen nor og ned.
ingen manglet grav - og ingen manglet sínner,
for de for av elle og sott - dit til kuldeheimens senger.
Kun fa av vaktens barn - kom til farens rike rad,
for listig svik blant dem - fírte flestemann dypt ned.
dog kan man híre sangen - hver en hedensk gammel híytid
for ja enna festes det - blant de trofste ods sínner.