NIE BAW SI&ECIRC WIÊCEJ KUL&SUP1 ZIEMSK¹

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Jakie wymyœliæ s³owa dla ciebie
gdy nie ma s³ów
jakie wymyœliæ znaki na niebie
pochmurnym ju¿
P³ynie okrêcik papierowy
p³yn¹ ró¿owe baloniki
wymyœliæ noce kolorowe
ciszê zapisaæ w pamiêtniku
Nie baw siê synku okrêtami
bo nie ma mórz
nie baw siê synku ¿o³nierzami
polegli ju¿
nie baw siê œwiat³em i nadziej¹
milczenia liϾ
nie baw siê wiêcej kul¹ ziemsk¹
nadchodz¹ sny
nie baw siê synku okrêtami
pó³nocny wiatr
spadaj¹cymi planetami
na suchy piach
nie baw siê œwiat³em i nadziej¹
nadchodzi sen
nie baw siê wiêcej kul¹ ziemsk¹
zapomnij dzieñ
Jakie wymyœliæ s³owa dla ciebie
gdy wokó³ mg³a
jakie wymyœliæ znaki na niebie
i kto je zna
P³ynie okrêcik papierowy
p³yn¹ ró¿owe baloniki
wymyœliæ noce kolorowe
ciszê zapisaæ w pamiêtniku
Nie baw siê synku okrêtami...


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Nie Baw Siê Wiêcej Kul¹ Ziemsk¹'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba