OSTATNIE S³OWA

Grzegorz Turnau

Letra de la canción

Mo¿e lepiej, ¿e
nie zd¹¿yliœmy
powiedzieæ sobie tych
ostatnich s³ów
Ostatnie s³owa
mog³yby nas zawieœæ
Mo¿e lepiej, ¿e
nie zd¹¿yliœmy
powiedzieæ sobie tych
ostatnich s³ów
Bo nieostro¿nie
mog³y zawadziæ o czas przysz³y
Mog³yby nic nie mieæ do powiedzenia
przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas
Mog³yby mówiæ nad wszelk¹ miarê
powiedzieæ do nas o wiele za wszystko
jak czynny wulkan pod tweedowym niebem
Mog³yby nic nie mieæ do powiedzenia
przedwczeœnie pogrzebaæ coœ w nas
Mo¿e lepiej, ¿e
nie zd¹¿yliœmy
powiedzieæ sobie tych ostatnich s³ów
w ostatnich s³owach
zamniêty jest
g³uszec


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau
Valora la calidad de la letra

Compartir 'Ostatnie S³owa'

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter
Enviar letra a un mail
Imprimir letra
ir a arriba