PISEN PRO SATANA

Nargaroth

Ach satane, ty vládèe všehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobì.
nezmìnitelná v tebe je má víra,
obrácený køíž chci mít na hrobì.
tvùj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je navždy tvoje!
když navštívíš mì nìkdy v noci,
pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.
tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
mou duši sám lucifer si vzal.
spálil jsem bibli a podobný krámy
a tobì své tìlo vìnoval.
vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
a tìším se na tvùj ohnivý ráj.
jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
pak pùjdu dál, až na propasti kraj.
pøi èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
že do uèení k sobì jsi mì vzal.
co nezmohou dnes jìšte žádné vìdy,
to všechno ty už dávno znal.
když skládám ruce do støedu pentagramu,
a duše má se zaène zachvívat,
pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
že navìky tì budu milovat!

fuente: musica.com

Nargaroth

Ficha de la Canción

Título:
PISEN PRO SATANA

Grupo/Cantante:
NARGAROTH

Valora la calidad de la letra

Compartir Letra

compartir en facebook
compartir en google plus
compartir en twitter

Enviar la letra 'Pisen Pro Satana' por email

Imprimir la letra 'Pisen Pro Satana' de Nargaroth

ir a arriba