W MIASTECZKU ANIO³Y

S¹ mosty na wzgórzu spalone w po³udnie
i tarcza blaszana nad drzwiami fryzjera
i brzytwa po której nie krzepn¹c krew sp³ywa
w miasteczku anio³y wiêdn¹ce na drzewach
od czterech miesiêcy nie gol¹ ju¿ bród
Za murem szk³o t³ucze wylêk³a dziewczyna
a tarcza blaszana jak s³oñce siê ¿arzy
wiêc mru¿y dziewczyna swe oczy i œlepnie
w miasteczku anio³y wiêdn¹ce na drzewach
od czterech miesiêcy nie gol¹ ju¿ bród
Nie ¿yje ju¿ fryzjer zmêczony nad rzek¹
pod drzwiami zostawi³ list i znaczki cztery
i brzytwê i ucho odciête lecz czuje
rodzina napisze nagrobek jak wróci
W miasteczku anio³y wiêdn¹ce na drzewach
od czterech miesiêcy nie gol¹ ju¿ bród


fuente: musica.com

Grzegorz Turnau

Ficha de la Canción

Título:
W MIASTECZKU ANIO³Y

Grupo/Cantante:
GRZEGORZ TURNAU

Top Letras de Grzegorz Turnau

1. Letra de Gdy Kwitnie ¿onkil
2. Letra de Hola, WpuϾ Nas
3. Letra de Hymn Wieczorów Miejskich
4. Letra de P³acz Po Izoldzie
5. Letra de Uno Momento Mortis
6. Letra de Wielki Odkrywco Wyobraÿni
7. Letra de Dot¹d Doszliœmy
Ver todas las letras de Grzegorz Turnau